Våren 2021 kommer det nye byggeklare utsiktstomter i Lysåsen hyttefelt for salg !