Nå er det nye byggeklare utsiktstomter til salg i Lysåsen hyttefelt !