Sommeren 2021 er nye byggeklare utsiktstomter til salg i Lysåsen hyttefelt !